ظرفیت‌ فضاهای اوقافی در اصفهان مورد بهره‌برداری قرار گیرد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: ضروری است ظرفیت‌ فضاهای وقفی در استان اصفهان مورد بهره برداری قرار گیرد تا همه مردم بتوانند از برکات آن بهرهمند شوند.