امسال ۳۰۰ هزار تن کشمش در کشور تولید شده است

معاون وزیر و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: امسال ۳۰۰ هزار تن کشمش در کشور تولید شده و حفظ زنجیره میان تولید کننده و فعالان فرآوری و صادر کننده در اولویت است.