تعداد دقیق مبتلایان به کرونا در آزمون ارشد مشخص شد

فاطمه زرین آمیزی از تعداد مبتلایان به کرونا در آزمون ارشد 99 خبر داد.