امیر پورکیان دومین سریالش را برای نمایش خانگی می سازد

امیر پورکیان کارگردان سینما درباره جدیدترین فعالیت خود گفت: در حال نگارش فیلمنامه‌ای برای تولید در شبکه نمایش خانگی هستم.