کلیات طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو فوریتی قانون اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی موافقت کردند.