تمدید آموزش غیرحضوری در مدارس و دانشگاه های آذربایجان شرقی تا پایان آبان ماه

آموزش غیر حضوری مدارس و دانشگاه‌های آذربایجان شرقی تمدید شد.