مرکز نیکوکاری شهید باقری در روستای قمصر افتتاح شد / توزیع سه میلیون و ۵۰۰ پرس غذای گرم در قالب رزمایش ایران همدل یک و دو

همزمان با آیین برگزاری افتتاح هشت مرکز نیکوکاری در کهریزک، با حضور مدیرکل کمیته امداد استان تهران به صورت نمادین مرکز نیکوکاری شهید باقری در روستای قمصر از توابع کهریزک افتتاح شد.