افزایش کرایه اتوبوس‌های درون شهری قزوین

نرخ کرایه جابه جایی مسافر در ناوگان اتوبوسرانی شهر قزوین ۲۰ درصد افزایش یافت.