برادر قاضی ‌منصوری چهره برادرم قابل تشخیص نیست/ ابعاد جسد به ابعاد برادرم نمی‌خورد

برادر قاضی‌منصوری خبر تحویل جسد قاضی منصوری به خانواده‌اش را رد و تکذیب کرد.