خانواده نیازمندی از کمک های مواسات و همدلی بی بهره نمی ماند

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: با اهتمام ویژه ای درصدد هستیم به گونه‌ای برنامه ریزی و رصد شود که هیچ خانواده نیازمندی از کمک‌های همدلی و مواسات بی بهره نماند.