ترامپ مدعی حمله وحشتناک به بیروت شد

رئیس جمهور آمریکا اولین کسی است که مدعی شد به بیروت حمله شده است.