عربستان سعودی در فعالیت های هسته‌ای خود همان مسیری را می‌رود که رژیم صهیونیستی طی کرد/ عربستان فوراً موافقتنامه جامع پادمان را به طور کامل اجرا کند

نماینده دائم ایران نزد دفتر سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین المللی مستقر در وین در نشست شورای حکام گفت: آژانس باید از ریاض بخواهد فوراً موافقتنامه جامع پادمان را به طور کامل اجرا کند.