پیشرفته ترین قایق جهان، شبیه شناورهای فیلم جیمز باند

یک کمپانی بریتانیایی ساخت پیشرفته ترین قایق جهان را تقریباً به پایان رسانده است که توانایی حرکت در روی آب و زیر آن را دارد. اخیراً تصاویری از ساخت این قایق که به گجت های فیلم های جیمز باند شبیه است توسط کمپانی SubSea Craft مستقر در همپشایر منتشر شده است. این قایق که VICTA نام دارد بدنبال یک سرمایه گذاری ۱۲ میلیون پوندی ساخته شده و قرار است از سال ۲۰۲۱ با اهدافی مانند عملیات های دفاع محور و همچنین توریسم پیشرفته زیر دریایی در سراسر جهان به فروش برسد.