آغاز بهره برداری از 16 طرح آبخیزداری در سطح استان

همزمان با بارندگی‌های اخیر در هرمزگان 16 طرح آبخیزداری برای نخستین بار آبگیری و مورد بهره برداری قرار گرفت.