سازمان میراث فرهنگی برای شناسایی غذاهای ایرانی وارد عمل شود / خواص غذاهای ایرانی چندان معرفی نشده است

سامان گلریز گفت: از طریق اطلاع‌رسانی می‌توان به مردم آموخت که غذاهای ایرانی پرخاصیت، گیاهی و قیمت مناسب هستند.