دانشجویان عدم مراجعه بدون شهریه به تحصیل برگردند/ بخشودگی بدهی و سنوات تحصیل

رئیس دانشگاه پیام نوراستان از بخشودگی بدهی و سنوات تحصیلی دانشجویانی که طی سال های قبل در دانشگاه پیام نور پذیرفته شده و برای ادامه تحصیل مراجعه نکرده اند خبر داد.