فوتبال البرز ساختار محور شده است/ تیمداری در بانوان هزینه سنگینی نداشت

رئیس هیئت فوتبال استان البرز ضمن ابراز رضایت از روند رو به رشد فوتبال در سال های گذشته گفت: خوشبختانه با همکاری تمام اعضای هیئت و جامعه فوتبال استان توانسته ایم ساختاری مشخص برای فوتبال البرز تعریف کنیم.