هواپیمای ایرباس بعد از ۵۲ سال وارد فرودگاه رامسر شد