سامانه صدور برخط تأییدیه تحصیلی وزارت آموزش‌وپرورش راه‌اندازی شد

در راستای تسهیل در فرایند ثبت‌نام دانشجویان در دانشگاه‌ها، سامانه صدور برخط تأییدیه تحصیلی وزارت آموزش‌وپرورش راه‌ اندازی شد.