فرماندار فیروزکوه بر نظارت دقیق در فرآیند واگذاری زمین های روستایی تاکید کرد/ آماده سازی زیرساخت های توسعه در طرح های هادی جدید باید از محل واگذاری ها هزینه شود

مهدی یوسفی جمارانی ظهر امروز در حاشیه بازدید از روستای دهین بر نظارت دقیق در فرآیند واگذاری زمین های روستایی تاکید کرد.