کرملین جزئیات گفتگوی پوتین و بایدن را افشا کرد

سخنگوی مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه در مورد گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین و جو بایدن صحبت کرد.