الزام اخذ مدرک سوپیشینه برای ثبت نام در انتخابات شوراهای اسلامی

مشاور فرماندار تهران گفت:‌ ارایه مدرک عدم سو پیشینه به عنوان اولین مدرک برای ثبت نام در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ضروری ولازم می باشد.