دپارتمان ادبیات در «هنر فردا» آغاز به کار می‌کند/ برگزاری پنج کارگاه تخصصی

موسسه «هنر فردا» با برگزاری پنج گارگاه فعالیت خود را در حوزه ادبیات آغاز خواهد کرد.