مهم فرهنگ و هنر برنا در هفته ای که گذشت

لینک مهمترین اخبار سرویس فرهنگی و هنری خبرگزاری برنا در هفته ای که گذشت به این شرح است.