انعقاد تفاهم نامه همکاری در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی منعقد شد

مدیرکل ورزش و جوانان فارس گفت:انعقاد تفاهم نامه همکاری پژوهشکده واندیشکده تمدن سازان آرکا و اداره کل ورزش وجوانان فارس در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با رویکرد جوانان وتحقق عدالت،معنویت،اخلاق،عزت وبرادری منعقد شد.