حمله با چاقو در نزدیکی دفاتر شارلی ابدو

پلیس پاریس از زخمی شدن چهار نفر در حمله با چاقو در نزدیکی دفاتر سابق نشریه شارلی ابدو و بازداشت دو مهاجم خبر داد.