همه آنچه در مورد انفجار بیروت منتشر شده

انفجار مهیب بیروت نه تنها بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشته بلکه افکار عمومی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. آنچه می خوانید همه خبرهایی است که تا ساعت 15:30 بعداز ظهر روز ۱۵ مرداد در مورد این حادثه منتشر شده است.