مردم عراق تصاویر مکرون را آتش زدند

تظاهرکنندگان عراقی به خاطر بی حرمتی فرانسه به اسلام و حضرت محمد مصطفی (ص) با تجمع در برابر سفارت فرانسه در بغداد، تصاویر مکرون را آتش زدند.