شایان مصلح بخشیده شد

بازیکن تیم فوتبال سپاهان از طرف فدراسیون فوتبال بخشیده شد.