برنامه های هفته نیرو انتظامی در کردستان

آیین رونمایی از 2کتاب" زندگی نامه سردار شهید محمود امان اللهی " و " تجارب ماندگار " با حضور استاندار ، فرمانده انتظامی استان ، اعضاء شورای تامین در سنندج برگزار شد.