اگر حتما باید به پهلو بخوابید این مطلب را بخوانید

موقعیت بدنی شما هنگام خواب می‌تواند در هضم مواد غذایی، درد، خروپف و سلامت پوست شما نقش داشته باشد.