بهره مندی از فضای مجازی و شبکه شاد برای آموزش دانش آموزان در زمان زلزله/لزوم افزایش آگاهی‌بخشی شهروندان در مواجه با بحران

مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان به مناسبت بیست و دومین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس ضمن تاکید بر اهمیت این روز پیامی صادر کرد.