ضد عفونی معابر شهری در محمدیه برای مهار ویروس کرونا از سر گرفته شد

شهردار محمدیه گفت: با توجه به گسترش ویروس کرونا عملیات ضد عفونی معابر عمومی در شهر محمدیه به صورت مستمر آغاز شده است.