استاندار زنجان ارتقای راه‌های اصلی به چهار خطه از مهمترین اقدامات در کاهش تصادفات است

استاندار زنجان، با بیان اینکه ۵۰ نقطه حادثه خیز دراستان زنجان شناسایی شده است، گفت: باید اقدامات لازم برای اجرای پروژه‌های ایمنی راه در این مسیرها انجام شود و ایمنی این راه‌ها نیاز به اعتبار زیادی دارد.