دستگیری سرکرده گروه تروریستی «تندر»

سربازان گمنام امام زمان (عج) به یک گروه تروریستی مستقر در آمریکا ضربه اساسی وارد کردند.