پرسپولیسی ها نگران ابتلا هستند!

پرسپولیسی ها با وجود این که در هتل محل اقامت شان در قرنطینه کامل بسر می برند، نگران انتشار ویروس کرونا در بین اعضای کاروان خود هستند.