مسئولیت کشته شدن فامیل‌هایتان را به عهده نگیرید/ احتمال بروز پیک چهارم در بهمن و اسفند

معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در کشور گفت: تالارهای عروسی هم اگر باز شد مسئولیت کشته شدن فامیل‌هایتان را به عهده نگیرید