مسئولان ورزش کشور در شرایط آرمانی و هماهنگی برای نشاط و شادابی مردم کار می‌کنند/ امیدواریم در رویدادهای مختلف شاهد تداوم افتخارآفرینی‌ها باشیم