مروری بر عملکرد اقتصادی نخست وزیر هند در آستانه انتخابات این کشور