جوایز برای عادل ، نوید و دیگران/ و حافظ باز بدون معلم/ شبی که از گلاب تقدیر شد/ جشنی که به صبح کشید!