کار اسرائیل را تلافی خواهیم کرد/ در صورت ادامه دار بودن حملات، ایران هم وارد میدان خواهد شد