ادامه اجرای پروژه فاضلاب شهر کرمان از تیرماه/ فاضلاب شهر کرمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی ‌شود