رونمایی‌ پرسپولیس از بمبی که در لیگ نوزدهم ستاره اول می‌شود+عکس