نتایج روز اول مسابقات دوومیدانی جوانان کشور (پسران) مشخص شدند