حضور فرماندار شمیرانات در نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی