تلاش برای تکمیل ۵ پروژه اولویت‌دار عمرانی تا پایان سال جاری