تیراندازی مرگبار در فارس/ 4 نفر به رگبار بسته شدند