بهره مندی از مربیان ملی با سابقه، امتیاز ویژه استان برای پیشرفت در شمشیربازی است

خلیلی با تاکید بر اهمیت میزبانی و استعدادیابی در این رشته یادآور شد: با داشتن پتانسیل بالا وحضور مربیان ملی در استان می توانیم در سطح بالاتری پیشرفت کنیم و در سطح آسیا و حتی جهانی در تمامی رشته های شمشیربازی حرفی برای گفتن داشته باشیم.