سربازانمان در سوریه می‌مانند/ از اروپا می‌خواهیم که برای کمک به کردها به ما بپیوندد