جدال تفاوت‌های مذهبی یا سیاسی آمریکای لاتین در «جنگ آخرالزمان»